logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Informujemy, że:

Administratorem danych jest:

Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny MaterPater
ul. Górczewska 224/81, 01-460 Warszawa
www.materpater.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy o RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego MaterPater.

Dane, które są przetwarzane: 

 • Imię, nazwisko, numer telefonu, adres email,
 • Dane wrażliwe, które zostaną pozyskane w procesie konsultacji, psychoterapii,
 • Dane do faktury, do zaświadczenia (tylko w przypadku gdy są potrzebne).

Cel zbierania danych:

 • Dane osobowe zwykle są używane w celach ustalenia spotkań i kontaktowania się w trakcie terapii,
 • Dane wrażliwe – dla dbania o prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego,
 • W przypadku faktur, zgodnie z przepisami podatkowymi, dane są zbierane w celu uwzględnienia ich w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym,
 • W przypadku zaświadczeń, dane są zbierane w celu wystawienia zaświadczenia (na prośbę osoby zainteresowanej)

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji statutowych obowiązków Ośrodka Terapeutyczno–Edukacyjnego MaterPater. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, od zakończenia diagnozy/konsultacji/psychoterapii. 

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Korzystając z jakiejkolwiek formy kontaktu z właścicielem strony, oświadczam, że wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i korespondencję drogą elektroniczną.

Psycholodzy i terapeuci

 • Marlena Trąbińska-Haduch

  Założyłam Ośrodek MaterPater. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje wychowawcze. Pomagam w żałobie związanej...

 • Marlena Dałek

  W Ośrodku MaterPater prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. Pomaga osobom doświadczającym trudności...

 • Daria Drab

  W ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie oraz terapię dzieci i...

 • Ewelina Durajczyk

  W ośrodku Mater Pater prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeństw/par/rodzin. Udzielam wsparcia osobom w sytuacjach takich jak utrata, żałoba,...

 • Agnieszka Florczuk-Łukasiak

  Pomagam osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom...

 • Monika Górniak-Ciosek

  W ośrodku MaterPater prowadzę terapię rodzinną, terapię par, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży...

 • Aleksandra Granica-Bieranowska

  W Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuję się w pracy z osobami, które...

 • Aneta Grużewska

  W Ośrodku MaterPater prowadzę terapię indywidualną, par i rodzinną. Oferuję także pomoc psychologiczną i wsparcie osobom, które znajdują się w...

 • Małgorzata Hordejuk

  W ramach praktyki w Ośrodku MaterPater pracuję z osobami zmagającymi się z chorobą przewlekłą, doświadczającymi lęku czy depresji. ...

 • Magdalena Kłobukowska

  W MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną oraz rodzinną. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom doświadczającym...

 • Agnieszka Laus-Rzepecka

  W MaterPater pracuję z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną, terapie par oraz rodzin. Moje wsparcie jest najcenniejsze dla...

 • Iwa Magryta-Wojda

  W Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i psychoterapię par, także w języku angielskim.

 • Gaya Sawicka

  W ośrodku MaterPater prowadzę terapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Pracuję z parami (homoseksualnymi i heteroseksualnymi) oraz...

 • Sylwia Szyszko-Ginalska

  W Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym...

 • Justyna Wichot

  Zapraszam rodziców z wątpliwościami wychowawczymi i kłopotami komunikacyjnymi, osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego,...